Este o viață în joc!

Asigură-te!

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Aspecte Generale

Asociația Club Sportiv BlackHelmets cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului https://www.sigurantapedouaroti.ro/) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.

Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului https://www.sigurantapedouaroti.ro/, dispozitive de tip smartphone, tableta, computer etc. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal), vă rugăm să nu utilizați site-ul https://www.sigurantapedouaroti.ro/.

Conform cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al U.E. denumit în continuare “Regulament” pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Asociația Club Sportiv BlackHelmets administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului https://www.sigurantapedouaroti.ro/.

Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Condițiile Generale și Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal sau, după caz, prin continuarea utilizării site-ului nostru ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteți de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.


Scopurile colectării și prelucrării datelor cu caracter personal

Asociația Club Sportiv BlackHelmets colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:

A. administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul https://www.sigurantapedouaroti.ro/.

B. Pentru activități de promovare a serviciilor Asociației Club Sportiv Blackhelmets și desfășurarea companiilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative).

Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

- Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul https://www.sigurantapedouaroti.ro/: nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), e-mail, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informații în legătură cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit website-ul, alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookies; Pentru mai multe informații legate de cookie-uri, vă rugăm consultați Politica de Utilizare cookie-uri afișată pe website.

- Pentru activități de promovare a serviciilor Asociației Club Sportiv Blackhelmets și desfășurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative): nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința), – în plus, Asociația Club Sportiv Blackhelmets prelucrează date constând în seria și numărul actului de identitate strict pentru identificarea câștigătorilor campaniilor promoționale (dacă este cazul ca acestea să aibă loc) și pentru conformarea cu cerințele legislației fiscale. De asemenea, unele din aceste date sunt necesare ca identificator unic al persoanei în funcție de tipul concursului/promoției/ jocului la care participă.

- În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.

Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca Asociația Club Sportiv Blackhelmets să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus.


Cui dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, Asociația Club Sportiv BlackHelmets poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

-partenerilor contractuali ai Asociația Club Sportiv BlackHelmets (cum este cazul companiilor cu care Asociația Club Sportiv BlackHelmets se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare).

-autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, precum și dumneavoastră ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dumneavoastră de acces, articolul 15 din Regulament.

Datele înregistrate de Asociația Club Sportiv BlackHelmets nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor Asociației Club Sportiv BlackHelmets.


Durata prelucrării datelor 

Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în condițiile art. 21 alin. 2 din Regulamentul  European nr. 679/2016. De asemenea, Asociația Club Sportiv BlackHelmets poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.

Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.


Prevederi speciale legate de minori 

Asociația Club Sportiv BlackHelmets nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele Regulamentului, și în cazuri strict determinate.

Asociația Club Sportiv BlackHelmets nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori.

Minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu li se permite participarea la concursuri sau campanii ale Asociația Club Sportiv BlackHelmets.

De asemenea, orice persoană care ne furnizeaza datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus.


Alte informații

Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătură cu aceasta.

La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.

Pentru înregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, Asociația Club Sportiv BlackHelmets nu își asumă nicio responsabilitate.

Vă semnalăm faptul ca niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil.


Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de Regulament, respectiv: 

- de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;

- de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;

- de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal;

- de ștergere (“dreptul de a fi uitat”) a datelor personale;

- de a obține restricționarea prelucrării;

- la portabilitatea datelor;

- de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii, în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare;

- de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri;

- de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere ANSPDCP ;

- de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie.


Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către Asociația Club Sportiv BlackHelmets la adresa blackhelmetsrc@gmail.com sau ne puteți scrie la următoarea adresă de poștă: Str. Ceahlau nr. 24, bl. 106, sc.2, et. 4, ap. 77, sector 6, București.


Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin trasmiterea către Asociația Club Sportiv BlackHelmets la adresa de poștă: Str. Ceahlau nr. 24, bl. 106, sc.2, et. 4, ap. 77, sector 6, București sau de email: blackhelmetsrc@gmail.com, a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens. În acest caz, solicitarea dumneavoastră va fi înaintată către persoanele desemnate ale Asociației Club Sportiv BlackHelmets; este posibil să primiți un mesaj prin care se confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost notată, precum și orice alte informații necesare, după caz.